Civieltechnisch

Ter plaatse van de buitenruimte rondom uw project kunnen allerlei  beschadigingen ontstaan, denkt u bijvoorbeeld  aan verzakt straatwerk, omgewaaide bomen, enz..
Bij intensief gebruik van een lokatie kunnen deze schade´s  veel ongemak met zich meebrengen, of zelfs tot  gevaarlijke situaties leiden.
Plan Bee kan eenvoudig ingeschakeld worden om deze situaties snel en efficiënt te herstellen.
Het verrichten en begeleiden van civieltechnische werkzaamheden welke betrekking hebben gelijk aan of onder het maaiveld kunnen wij voor u verzorgen.

Hierbij geven wij u een aantal voorbeelden wat wij voor u kunnen betekenen, t.w.:
– Leveren- & aanbrengen van diverse terreinverhardingen
– Kabels en/ of leidingen
– Damwanden- & kademuren
– Beschoeïngen- & natuurvriendelijke oevers
– Vlonders- & steigers
– Leveren- & aanleggen van rioleringen
– Hekwerken- & afrasteringen

Zelfs voor het verrichten van complete- & complexe renovaties van bijvoorbeeld stuwen- & oppervlaktewatergemalen bent u bij ons aan het goede adres.
Wij sturen het project voor u aan en hebben goede werkrelaties met gespecialiseerde bedrijven.
Specialistisch werk dat u aan ons kunt overlaten.

Top