Brandpreventie

De weerstand van een gebouw tegen brand wordt bepaald door een aantal factoren. Bouwkundige doorvoeringen, beglazing- & deuren zijn er daar een paar van. Wij leveren het hele pakket aan noodzakelijke maatregelen.
We hebben alle expertise in huis om uw vastgoed te beoordelen of het voldoet aan de huidige wet- & regelgeving omtrent brandveiligheid.

Met het opstellen van een op maat gemaakt inventarisatierapport inzake de brandveiligheid van het desbetreffende project heeft u in één oogopslag in kaart wat de eventuele tekortkomingen zijn.

Met onze uitgebreide deskundigheid inzake brandpreventieve uitvoeringsmethodieken zijn wij in staat om elk gebouw en/ of project brandveilig te maken.
Diverse vastgoedeigenaren- & gebruikers hebben ervaren dat Plan Bee  de geldende wet- & regelgeving hanteert vanuit het oogpunt van brandveilige kwaliteit.

Uiteraard letten wij ook op het kostenaspect van brandveiligheid, vaak zijn er met relatief éénvoudige aanpassingen van de bestaande constructie´s een juiste WBDBO te behalen.

Plan Bee Onderhoud en Advies B.V. werkt met deze discipline met uiterst toegewijde en opgeleide collega´s die volledig op de hoogte zijn van de nu geldende regels rondom bouwkundige brandpreventie.

Voor het leveren- & monteren van brand- & ontruimingsinstallatie´s hebben we een nauw samenwerkingsverband met een elektrotechnisch installatiebedrijf wat zowel installatie´s projecteert-, monteert- & certificeert.

Top